Otwórz Konto 360° lub Konto 360° Student,
spełnij warunki promocji i zgarnij

100 zł od Bankier.pl1
+ 360 zł od Banku Millennium2

W dniu 30.09.2017 całkowicie zakończyliśmy rozliczanie akcji.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Konto 360° Student jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Przez 6 miesięcy możliwy jest zwrot 2% płatności kartą do konta (do 30 zł/mies.) oraz 5% płatności BLIKIEM (do 30 zł/mies.) pod warunkiem zalogowania się do aplikacji mobilnej oraz zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w danym miesiącu. Promocja dot. osób pełnoletnich, które od 29.02.2016 r. do 25.02.2017 r. nie posiadały w Banku ROR lub Konta Technicznego i do 30.06.2017 r. otworzą Konto 360° Student z kartą do konta oraz wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz spełnią inne warunki określone w Regulaminie Promocji „Zyskaj 360 zł” - 5 edycja. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty kont zawarte są w Cenniku usług, Cenniku usług – prowizje i opłaty, Cenniku usług - Płatności Mobilne BLIK, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Regulaminie Promocji „Zyskaj 360 zł” – 5 edycja dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl

Zwolnienie z opłat za Konto 360°, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Do Konta 360° oferowany jest opcjonalny „Pakiet Bardzo Pomocny”, bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia tego konta. Przez 6 miesięcy możliwy jest zwrot 2% płatności kartą do Konta 360° (do 30 zł/mies.) oraz 5% płatności BLIKIEM (do 30 zł/mies.) pod warunkiem zalogowania się do aplikacji mobilnej oraz zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do Konta 360°/BLIKIEM w danym miesiącu. Promocja dot. osób pełnoletnich, które od 29.02.2016 r. do 25.02.2017 r. nie posiadały w Banku ROR lub Konta Technicznego i do 30.06.2017 r. otworzą Konto 360° z kartą do tego konta, wyrażą zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych oraz spełnią inne warunki określone w Regulaminie Promocji ,,Zyskaj 360 zł” - 5 edycja. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cenniku usług, Cenniku usług – prowizje i opłaty, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Regulaminie Promocji „Zyskaj 360 zł” – 5 edycja, Regulaminie Oferty oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu „Pakiet Bardzo Pomocny”, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl